KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Kích hoạt bảo hành cho các sản phẩm của Hikawa bằng Mã cào.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Số điện thoại
Họ tên
Tỉnh/ Thành phố
Huyện/ Quận
Xã/ Phường
Địa chỉ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Serial máy
Tên sản phẩm
Model
Thương hiệu
Mã cào
Số Serial
Ngày mua hàng