YÊU CẦU BẢO HÀNH

Yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa cho sản phẩm của Hikawa khi có phát sinh bảo hành hoặc sửa chữa.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Số ĐT liên lạc
Họ tên
Tỉnh/ Thành phố
Huyện/ Quận
Xã/ Phường
Địa chỉ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Serial dàn lạnh
Serial dàn nóng
Tên sản phẩm
Model
Thương hiệu
Mô tả lỗi