TRA CỨU / ĐỔI THƯỞNG

- Khách hàng kích hoạt thành công sẽ nhận thêm điểm thưởng
- Khách hàng sử dụng số điện thoại dùng để bảo hành, để tra cứu đổi thưởng
- Lần đầu đăng nhập quý khách sẽ nhận được tin nhắn OTP để xác thực đăng nhập